Du hittar oss på Valhallavägen, mitt emot Stockholms Stadion. Här har vi vår verkstad där våra kreatörer skapar, idégenererar och sätter strategier för att nå önskad affärseffekt.

Vice VD och CRO:
mikaela.wirz@faltman-malmen.se

Creative Director:
magnus.faltman@faltman-malmen.se 

Stockholm
Valhallavägen 86
114 27
info@faltman-malmen.se