Agima

Utvecklar dem som utvecklar

Agima är konsulterna som utvecklar och bidrar till urbana och innovativa samhällen. Oavsett om det handlar om fungerande vägar, rinnande vatten eller bussar som går i tid så är målsättningen hållbara samhällen för medborgarna. Vi har hjälpt till med en helt ny grafisk profil och anpassat den till flertal olika trycksaker, webbsida och sociala medier.

_____________________________________

 • Management Consulting
 • Strategi
 • Varumärkesplattform
 • Kommunikationsplattform
 • Idé
 • Design
 • Kommunikation
 • Rörligt
 • SoMe-strategi
 • SoMe
 • Print
 • Digitalt
 • Hemsida
 • Produktion