Grade

Grade är helhetslösningen för de som är trötta på rekryterings- och medarbetarsystem som är stolpiga, komplexa och helt enkelt inte gör jobbet. Grade anpassar den breda produktportföljen efter kundernas behov, och är anpassningsbara under resans gång.

_____________________________________________

  • Brand Architecture
  • Profilmanual
  • Undervarumärken design
  • Taglines
  • Kommunikationskoncept
  • SoMe annonsering