HP

HP Virtual Partner First Roadshow 2020

Under pandemin fick vi alla ställa om och vi började ordna digitala event i stället för fysiska. I det här projektet hjälpte vi HP med att sätta upp och designa en studio samt att livesända ett event som pågick under två dagar och nådde över hundratals inbjudna HP-partners. 

_____________________________________

  • Idé
  • Design
  • Koncept
  • Livestreaming
  • Event
  • SoMe
  • Produktion

Samarbetspartners

  • Two fat boys