Stora Enso

NaturaFluff

NaturaFluff – ett av Stora Ensos varumärken – skulle lansera NaturaFluff Eco; förnybar trämassa som är miljövänlig genom sitt låga koldioxidavtryck och innehåller inget blekningsmedel, vilket för branschen är unikt. Vi fick i uppdrag att ta fram en film som visade på förmågan hos produkten; slittålig, mjuk och återvunnen från de svenska skogarna.

_____________________________________

  • Idé
  • Koncept
  • Design
  • Kommunikation
  • SoMe
  • Digitalt

Samarbetspartners

  • Andreas Szegö