Stora Enso

NeoLigno

Skogsindustrikoncernen Stora Ensos varumärke NeoLigno ville kommunicera att de är den självklara partnern när man vill ha lignin som passar för isolering och spånskivor som i sin tur skapar en hälsosam inomhusmiljö. Vi tog då fram en kampanj som var varumärkesbyggande och leadsgenererande som genomsyrades av att NeoLignos lignin är så pass klimatsmart att det är som att bjuda in naturen till sitt hem.

_____________________________________

  • Idé
  • Koncept
  • Design
  • Kommunikation
  • SoMe
  • Digitalt

Samarbetspartners

  • BSmart