Svenska Bostäder

Vi bygger nära

Svenska Bostäder ägs av Stockholms stad och är ett av Sveriges största bostadsbolag. I över 75 år har Svenska Bostäder haft en aktiv roll i byggandet av Stockholm som i stor utsträckning behöver ”förtätas” för att alla som vill bo och verka här ska få plats. Något vi döpte till ”Vi bygger nära”.

_____________________________________

  • Övergripande kommunikationskoncept
  • Nyproduktionskoncept
  • Ombyggnationskoncept
  • Guidelines för centrumprofilering
  • Byggvepor
  • OOH